پنج تفاوت بین دریکو مالفوی جوان و دریکویی که در فرزند نفرین شده می بینیم.

این صفحه توسط رمز عبور محافظت می‌شود. برای مشاهده صفحه، رمز عبور را در فیلد زیر بنویسید و سپس بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.